Paušální ceny

Je důležité se u pokladny prokázat dokladem totožnosti kvůli slevám. Zejména u seniorů, mládeže a dětí.

Děti narozené v roce 2008 a později dostávají, při zakoupení skipassu pro dospělého (rodiče) na 2 dny, 4 dny nebo 6 dnů, skipass se stejnou dobou platnosti zdarma! (za prodloužené dny 7-10 jsou děti také zpoplatněny – 20€ na den.

Dospělý: 1965-2004
Senior 60+: 1964-1955
Senior 70+: 1954-1945
Mládež: 2005-2007
Dítě: 2017-2008